Projecten & Producten


IMGS

Het IMGS project (i.o.v. Rijkswaterstaat & NIFV) richt zich op de validatie en herziening van de richtlijn Incidentmanangement wegvervoer Gevaarlijke Stoffen (IMGS). De werkzaamheden van VierTwee richten zich op het construeren van een arbeidsanalyse en een systeemtoets voor de afwikkeling van dit type incidenten. Middels een simulatiemodel van de multidisciplinaire activiteiten, afhankelijkheden en voorwaardelijke relaties tussen activiteiten brengt VierTwee het gehele hulpverleningssyteem voor IMGS in kaart.


MOTOplan

Motoplan richt zich op het verschaffen van inzicht in de dynamische afhankelijkheidsaspecten van de multidisciplinaire samenwerkingsorganisatie. Dit inzicht is nodig om de hulpverleningsorganisatie (ook wel rampenbestrijdings- of crisisbeheersingsorganisatie genoemd) te kunnen opzetten, optimaliseren en d.m.v. oefeningen te auditen. MOTOplan maakt het mogelijk om oefenbeleid en oefenplanning op te stellen door het overzichtelijk en analyseerbaar maken van de multidisciplinaire, adaptieve activiteiten, procedures, protocollen en andere geprepareerde samenwerkingsafspraken van de regionale hulpverleningsorganisatie.


EnMas (concept)

EnMas heeft als doel om middels een simulatie gedreven “serious gaming” omgeving multidisciplinaire afstemming van werkzaamheden binnen hulpverlening in kaart te brengen, te borgen, te oefenen en te optimaliseren. Daarnaast beoogt EnMas inzicht te geven in de directe en indirecte uitkomsten die het gevolg zijn van incidentafwikkeling. Deze combinatie beoogt een meetbare verbetering van de multidisciplinaire inzet.